Het Werk

© unsplash

INNOVATIEVE METHODE VOOR ZELFKENNIS

 

Hulp en transformatie worden op een unieke manier benaderd.

Het proces om onszelf te begrijpen wordt gestuurd door oude, opgeslagen kennis. Onze inwendige stem is slechts de echo van wat in ons opgeslagen zit aan ideeën, concepten en herinneringen die we al heel lang meedragen. Deze inwendige stem neemt bijna al onze beslissingen “Doe het. Doe het niet.” Deze stem bepaalt of we wat ons te beurt valt, gunstig of niet gunstig gestemd zijn. We worden in belangrijke mate – 95% – bepaald door deze oude herinneringen en overlevingsinstincten. Zolang deze innerlijke stemmen luid klinken, bemoeilijken ze ons de toegang tot de kern van wie we zijn en wat we willen worden.

En dan is er bewustzijn. Dit zouden we heilig kunnen noemen, een intelligentie die in ieder van ons leeft en zich niet laat belemmeren door herinneringen. ‘Bewustzijn’ kan niet begrepen worden.

Behalve dit bewustzijn bestaan we enkel uit herinneringen. Fysiologische en psychologische processen rusten op genetische herinneringen, karmische herinneringen, herinneringen van evolutie, bewuste en zelfs onbewuste herinneringen.

 

Wie zijn wij dan?

• We zijn enkel herinneringen.
• Van hieruit hebben we een beperkte kennis over wat ons psychologisch en fysiologisch helpt in onze basisbehoeften.
• We gaan dagdagelijks de strijd aan met anderen omdat we geloven dat wat wij leerden beter is dan wat zij leerden.

Wat binnen deze herinneringen ligt, is beperkt, eindeloze herhalingen van hetzelfde. Herinneringen zijn markeringen van tijd en ruimte in ons. We zouden ‘overleving’ als synoniem voor deze herinneringen kunnen gebruiken. Bewustzijn daarentegen is onbeperkt. Het is het gevolg van wat we bereikten, niet van wat we moesten begrijpen of wie we denken te zijn.

Wat van buiten onze herinneringen komt, ervaren wij mensen als onbekend. Toch kan dit ‘vreemde’ de basis vormen voor ons gezond verstand en voor de zoektocht naar meer.

 

Reconstructive raakt aan deze dimensie buiten wat we leerden, verder dan onze herinneringen. Binnen duidelijke grenzen nemen we de verantwoordelijkheid om verder te gaan, verder dan het gekende, verder dan het dagdagelijkse bewuste.

 

Transpersonal Coaching is de basisinstructie die nodig is voor deze dimensie. We kunnen stellen dat het de voorkamer of het voorspel is. Deze instructie wordt gekenmerkt door een stuk studie en door experimenten. Hierdoor kunnen we de werkelijke omvang van de beperkingen van onze innerlijke stem – van al wat we moesten leren -, herkennen en erkennen. We leren wat beperkt bewustzijn inhoudt om stilaan toegang te krijgen tot onbeperkt bewustzijn.

De oorsprong van deze herinneringen beleven – waarom, hoe, wanneer en met wie – in de eerste fase van ons leven is erg belangrijk. Het zal ons het teken geven “Ga! Nu is het moment gekomen! Zoek!”. Het proces zal ons van begrip naar realisatie brengen. Het wordt geleidelijk helder dat begrip enkel een gerecycleerde herinneringen-tank is, terwijl realisatie de mogelijkheid inhoudt om nieuwe ervaringen te beleven. Dit nieuwe kunnen we ervaren zonder oordeel, zonder ons af te moeten schermen of af te scheiden van wat ons omringt of te beurt valt.

Als we de drang ervaren naar meer, een dieper verlangen dat zoekt naar expansie, naar wat verder gaat dan onze beperkingen, dan kunnen we tegen onszelf zeggen: “Ik breek met mijn beperkingen. Ik breek met de inhoud van mijn herinneringen”. We beseffen dat ‘deconstructie’ van het oude de beste weg is. We kunnen bereiken wat we voordien als onmogelijk beschouwden.

 

Zowel Reconstructive als Transpersonal Coaching is een innovatieve, experimentele methode waarin deze nieuwe stukken werkelijkheid ervaren kunnen worden. Ze bieden ons de mogelijkheid tot expansie van oude herinneringen die ontwikkeling belemmeren.

 

Transpersonal coaching geeft ons:
 • Leren over perceptie en programmatie tussen 0 en 6 jaar voor overleving
 • Herkennen van onze plek met onze ouders en het bredere familie-systeem om wat we moesten leren dieper te begrijpen.
 • Van Ortonoia naar Metanoia via  Paranoia (crisis, transformation).
 • Ervaren van het concept van beperkt bewustzijn om toegang te krijgen tot onbeperkt bewustzijn (innerlijke intelligentie die we niet kennen)
 • Herkennen van gewoonten, patronen, geloofsovertuigingen en de eindeloze neiging tot herhaling
 • Stoppen met geloven en bewust worden dat leven gebaseerd is op wat eenvoudig, helder en effectief is.

 

Reconstructive geeft ons:
 • Ervaren van onze eigen beperkingen met ons eigen lichaam (vlees en bloed).
 • Dimensie van onwetendheid zien waarin wij leven
 • Gedurende momenten de kennis – dit zijn de opgeslagen herinneringen en datadi e ons gevangen houden – achter ons laten
 • Leren wat in ons aanwezig is en wat we nog niet durven beleven
 • Expansie van oude herinneringen en het ontwikkelen van creativiteit hieruit
 • Breder ervaren zonder te begrijpen van wat ik nooit voor mogelijk hield
 • Onderscheid ervaren tussen bewustzijn (buiten herinneringen) en kennis (gerecycleerde data uit wat we leerden)
 • Herkennen van de overlevingsstatus in ons en in onze relaties (familie, cultuur, opvoeding en religie), wanneer? waarom?
 • Leren over onze innerlijke wereld om het grootste en heiligste te kunnen vatten: zorgen voor alles, beginnend bij onszelf.
 • Absoluut besef dat de gezondheid van de planeet start met onszelf
 • Creatie van en bijdrage aan gemeenschap en allianties
 • Ervaren dat inzet en discipline succesfactoren zijn
 • Bewuste evolutie
 • Overstijging van het “ik”.

 

“Let’s be more than we are, let’s search inside the immensity the possibility of being a bit more than we were”.  Carola Castillo